ALGEMENE VOORWAARDEN

Ladecos is een webwinkel met als aanbod met de hand gemaakte artikelen.

De voorwaarden staan vermeld op de website van ladecos www.ladecos.nl

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ladecos en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ladecos en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze Algemene Voorwaarden, langs elektronische weg, aan de consument beschikbaar gesteld.

 

Artikel 2 – Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is zodoende gedetailleerd dat de consument het aanbod goed kan beoordelen. De afbeeldingen waarvan Ladecos gebruik maakt zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen en fouten in het aanbod binden Ladecos niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • De prijs van het product;
  • De kosten van de levering;
  • De wijze waarop de levering tot stand komt en welke handelingen daarvoor benodigd zijn;
  • Het van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • De wijze van betaling;

 

Artikel 3 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ladecos onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Ladecos treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Consumenten kunnen gebruik maken van het mailadres op de website van Ladecos, indien zij zich willen beroepen op hun herroepingsrecht of om andere reden contact willen maken met Ladecos.

 

Artikel 4- retour producten

Was je bestelling niet helemaal zoals je verwacht had? Je kunt je bestelling retourneren binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling.
volg daarvoor de volgende stappen:

  • Stuur een mail naar Info@ladecos.nl vermeld hierin je naam, het ordernummer en je bankgegevens.
  • Zodra wij het pakket retour hebben ontvangen, storten wij het bedrag -exclusief de verzendkosten- retour.
  • Bij gebruikerssporen, of bij een beschadigde verpakking van het product wordt het aankoopbedrag niet geretourneerd.

Artikel 5 – De prijs

De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Voornoemde prijzen zijn voorbehouden van typefouten. Kennelijke vergissingen en fouten in het aanbod binden Ladecos niet.

Prijsveranderingen doorgevoerd na aanvaarding van het aanbod door de consument, gelden niet voor de reeds tot stand gekomen overeenkomst.

 

Artikel 6 – Levering & uitvoering

Ladecos zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Ladecos kenbaar heeft gemaakt.

Ladecos zal ontvangen bestellingen direct na ontvangst van de betaling door consument doen toekomen aan de door consument kenbaar gemaakte plaats van levering.

Ladecos is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of vermissing van producten tijdens het transport van Post NL.

 

Artikel 7 – Betalingen

Producten worden vooruitbetaald door overboeking .

Na het doorvoeren van de bestelling dient de consument zelf zorg te dragen voor de voldoening van het overeengekomen bedrag. Wanneer dit bedrag door Ladecos is ontvangen zal de bestelling door Ladecos worden opgestuurd.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ladecos te vermelden.

Artikel 8 – Annuleringen

Mocht Ladecos binnen 14 dagen na bevestiging van de bestelling geen betalingen hebben ontvangen vervalt automatisch de reservering tot kopen op bestelde producten.

 

Laat een reactie achter

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.